Červené maky Tlačiť
Pondelok, 15 November 2021 09:33

Červené maky 311. novembra si každý rok pripomíname Deň vojnových veteránov. Je spojený s dátumom ukončenia 1. svetovej vojny. Je to deň, kedy sa s úctou skláňame nad hrdinskými skutkami vojakov oboch svetových vojen, ktorí bojovali a často položili svoje životy pre krajší zajtrajšok ostatných. Z úcty k vojnovým obetiam a žijúcim veteránom sa aj naši žiaci zúčastnili verejnej charitatívnej zbierky „Červené maky“, organizovanej OZ Post Bellum, ktoré zaznamenáva príbehy pamätníkov 20.storočia.