Rada školy Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 20:16


Zloženie Rady školy pri Škole umeleckého priemyslu:


  • predseda:

Dižo Dušan, Ing.

pedagogický pracovník školy

 

  • podpredseda:

Gieci Lucia, Mgr.
nepedagogický pracovník školy

 

  • členovia:

Adamec Igor, Ing.

Bratislavský samosprávny kraj


Ožvaldová Alžbeta, PhDr.
Bratislavský samosprávny kraj


Varga Tibor, Mgr.
Bratislavský samosprávny kraj


Jánošík Juraj, PaedDr.
Bratislavský samosprávny kraj

 

Dillenschnedier Viera, Mgr.
pedagogický pracovník školy


Pračková Sára Romana
zástupca žiakov školy


Zeman Karel
zástupca rodičov


Červenák Vojtech
zástupca rodičov


Kirchmayerová Katarína, Mgr.
zástupca rodičov