Charakteristika školy Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 19:00

       Škola umeleckého priemyslu pripravuje študentov v školských vzdelávacích programoch DIVADELNÁ, FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA, ANIMOVANÁ TVORBA a DIZAJN ŠPERKU. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Žiaci si môžu vybrať zo šiestich študijných programov: maskérska tvorba, kostýmová tvorba, maľba - grafika - tvorba divadelnej a filmovej scény, animovaná tvorba, dizajn šperku a audiovizuálna tvorba. Škola je jediným a komplexným centrom scénického umeleckého vzdelávania na Slovensku. Škola má certifikiesáciu International Education Society London – škola dosahujúca dlhodobo vynikajúce výsledky, rating BB+.

     
      Filozofiou školy je: Zvyšovať kultúrny, estetizačný a socializačný činiteľ scénického umenia v tvorivých metódach a formách vyučovania a v dotváraní profilu absolventa podľa potrieb spoločnosti. Vtláčaním vlastného rukopisu do vedomia a poznania vzdelávaných, osobitosťou učiteľa, školy, regiónu, pretvárať dnešný talent mladých ľudí na umelecké individuality zajtrajška.