Žiacka rada školy Tlačiť
Pondelok, 02 December 2019 20:16


Zloženie Žiackej rady školy:


  • predsedníčka:

Laura Klamová

 

  • podpredsedníčka:

Lenka Gruberová

  • členovia:

Gabriel Adamcsek
Miroslav Bednár
Laura Gondová
Barbora Hollá
Sofia Kováčová
Sára Romana Pračková
Natália Rybárová
Alžbeta Szabová
Katarína Škripcová