• SUPBA-1.jpg
 • SUPBA-2.jpg

social facebook box blue Twitter Logo

kurz logo

Pripravujeme

 • 4. októbra 2019 prezentácia školy na Dni župných škôl v AVIONE
 • prezentácia školy na „Župná pre mňa“: 8.10.2019 – Pezinok; 10.10.2019 – Senec; 16.10.2019 - Malacky
 • 21. októbra 2019 tvorivé dielne a vernisáž výstavy celoštátnej výtvarnej súťaže „Slovensko, krajina v srdci Európy 2019“
 • 14. novembra 2019 Deň otvorených dverí
 • 16. novembra 2019 otvorenie prípravného kurzu pre uchádzačov o štúdium na stredných školách výtvarného zamerania

 

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - TVORBA A KONŠTRUKCIA SCÉNYVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

Percentá pre školu

percenta-pre-skolu

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 14 hostí 
Študijné odbory
ANIMOVANÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8259 M ANIMOVANÁ TVORBA

anim

Ručne kreslená animácia, počítačová a filmová animácia, tvorba multimediálnych programov, modelovanie scén aplikovateľných v reklame, filmoch a hudbe, priemyselnom dizajne, scénografii, vo vzdelávacích programoch a všade tam, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie.
Pripravuje žiakov v oblasti klasickej animácie, počítačovej animácie a filmovej animácie, poskytuje základy prípravy na využitie animácie vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia plošných a priestorových scén a ich oživenie, špecificky na modelovanie scén aplikovaných v scénografii.
Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny animovaného filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, klasická ručne kreslená animácia, počítačová animácia, štúdiová animácia, navrhovanie, dramaturgia trikového filmu. 

Vedenie odboru: Mgr. art. Tomáš Galata

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
KAMERA, ZVUK, STRIH PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 13 Október 2016 00:00

8294 M 01 OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIH

kamera

Pripravuje kvalifikovaných odborníkov pre oblasť audiovizuálnej tvorby v rozhlasových, televíznych a filmových štúdiách, pre spracovanie audiovizuálnych diel od prípravnýcn fáz vzniku, cez samotné nakrúcanie, resp. nahrávanie až po posprodukciu. V obsahu vzdelávania sú základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, audiovizuálna tvorba a výroba: princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel; marketing a manažment v prevádzke a riadení kultúrnych subjektov, výroby audiovizuálneho diela vrátane prenosov a dabingov, vysielanie audiovizuálnych diel, predaj audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel, navrhovanie a PC realizácia výtvarných sekvencií pre oblasť reklamy, hudobnej a filmovej produkcie, vyučovacej CD a DVD; metódy zobrazovania v priestorovom vyjadrení, technické prostriedky, softvérové možnosti a tvorba v 2D a 3D grafike, metódy a postupy multimediálnej tvorby. Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl
Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, výtvarná príprava, virtuálna grafika, fotografovický ateliér, zvuková tvorba,  obrazová tvorba, projekcie a rozbory, audiovizuálna tvorba a technika, dramaturgicko – scenáristický seminár, manažment a marketing v masmédiách a masmediálne právo a etika.

Vedenie odboru: Mgr. art. Erik Boroš

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
KOSTÝMOVÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8288 M 01 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBA

kostym

Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a realizácie scénických kostýmov všetkých druhov: dobové fantazijné, baletné, tanečné, ľudové kroje, projektovania scénických výprav pre divadlo, film, televíziu a tvorbu súčasného odevného dizajnu.
Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie a filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, základy digitálnej fotografie, navrhovanie, konštrukcia odevov, technológia, prax.

Vedenie odboru: Ing. Dušan Dižo 

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 

 

 
MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8288 M 02 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBA

malba

Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a dekoratívnej realizácie scénickej architektúry v divadle, televízii, vo filme, užitú maľbu a pre výtvarnú prax vo všetkých oblastiach propagačnej tvorby.

Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie a filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, technické kreslenie, počítačová grafika, písmo, základy digitálnej fotografie, navrhovanie, technológia, prax

Vedenie odboru: ak. mal. František Pohorelec

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
MASKÉRSKA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8288 M 04 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBA

masker

Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre navrhovanie a realizáciu maskérskej časti scénických výprav pre film, divadlo a televíziu, hairstyling, fotostyling, líčenie a maskovanie na každú príležitosť.

Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl.

Vyučovacie predmety:

 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie a filmu, výtvarná príprava, figurálna kresba, základy digitálnej fotografie, štylizácia účesov, modelovanie masiek, navrhovanie, technológia, prax

Vedenie odboru: Mgr.art. Monika Rabčanová

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
MASMEDIÁLNA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8290 M MASMEDIÁLNA TVORBA  (od 1.9.2017)

masmedialnaPripravuje žiakov v oblasti výtvarnej a slovesnej zložky audiovizuálnych a printových médií. Absolventi študijného odboru nájdu široké pôsobenie v oblastiach mediálnej sféry, pri vytváraní mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe, produkcii, v mediálnych inštitúciách          a podnikateľských subjektoch. Môžu pôsobiť napr. ako scenáristi, dramaturgovia, redaktori a moderátori. Uplatnia sa vo výrobných štáboch filmových a televíznych     programov,    ako odborníci v tvorbe audiovizuálnych diel, tvorcovia internetových médií, pracovníci reklamných agentúr a samozrejme môžu pokračovať v štúdiu na       vysokých školách. Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného alebo mediálneho zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl.movie
Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, výtvarná príprava, fotografický ateliér, komunikácia a rétorika, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii, masmediálna prax, videotvorba, manažment a marketing v masmédiách a masmediálne právo a etika.

Vedenie odboru: Mgr. art. Veronika Vasilková

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preveruje invenčnosť a kreativita žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
TVORBA A KONŠTRUKCIA SCÉNY PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8288 M 06 SCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - TVORBA A KONŠTRUKCIA SCÉNY

tvorba

Pripravuje stredných výtvarných pracovníkov na vykonávanie odborných prác v oblasti navrhovania, projektovania, konštrukcie, výroby, montáže, prevádzky a údržby stavby scény, osvetľovacej a zvukovej techniky pre divadlo, film a televíziu, rozhlasové štúdiá a iné typy javiskových zariadení, tvorby audiovizuálneho diela od námetu až po ozvučenie; základné druhy a žánre audiovizuálnych umeleckých diel, audiovizuálna tvorba a výroba: princípy kinematografie, práca s kamerou, svetelné a zvukové štúdio, filmové triky, strihové pracovisko, zabezpečenie nakrúcania filmov a výroby rôznych druhov audiovizuálnych diel; marketing a manažment v prevádzke a riadení kultúrnych subjektov, výroby audiovizuálneho diela vrátane prenosov a dabingov, vysielanie audiovizuálnych diel, predaj audiovizuálnych diel, organizácia a vedenie tvorivého štábu pri výrobe audiovizuálnych diel, navrhovanie a PC realizácia výtvarných sekvencií pre oblasť reklamy, hudobnej a filmovej produkcie, vyučovacej CD a DVD; metódy zobrazovania v priestorovom vyjadrení, technické prostriedky, softvérové možnosti a tvorba v 2D a 3D grafike, metódy a postupy multimediálnej tvorby.
Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl
Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny divadla, televízie rozhlasu a filmu, výtvarná príprava, technické kreslenie, počítačová grafika, fotografovanie, zvuková tvorba,  obrazová tvorba, ateliér divadelnej a filmovej tvorby, audiovizuálna technika, dramaturgia a scenáristika, prax.

Vedenie odboru: Mgr. art. Erik Boroš

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.

 
ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 19:46

8233 M 01 VÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO

zlatoPripravuje stredných výtvarných pracovníkov pre oblasť navrhovania a tvorby šperkov zo vzácnych kovov ako aj netradičných materiálov a v oblasti dizajnu šperku.
Absolventi študijného odboru môžu študovať na vysokých školách predovšetkým výtvarného zamerania, na pedagogických fakultách a iných fakultách vysokých škôl rovnako ako absolventi ostatných stredných odborných škôl.

Vyučovacie predmety:
 • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúry, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, chémia, základy ekológie, informatika, telesná výchova,
 • odborné: ekonomika, dejiny výtvarnej kultúry, história šperku, výtvarná príprava, figurálna kresba, technické kreslenie, základy digitálnej fotografie, technológia zlatníctva, navrhovanie, dizajn šperku, 3D modelovanie šperkov, prax

Vedenie odboru: Mgr.art. Slavomír Bachorík

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Prijatie do všetkých odborov je podmienené úspešným vykonaním talentovej prijímacej skúšky, ktorá zhodnotí špeciálne zručnosti – talent uchádzačov o štúdium. Na talentovej skúške sa preverujú základy kresby a maľby, farebná citlivosť, priestorové videnie a invenčnosť žiakov.

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra,
 • cudzí jazyk,
 • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
 • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.