• SUPBA-2.jpg
  • supba.jpg

social facebook box blue Twitter Logo

Pripravujeme

  • 24.2.2022  Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 41 hostí 
História PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 18:41

      Škola bola založená v roku 1965 ako učňovská škola s rozmanitými učebnými odbormi, ktoré sa podľa potrieb a vzniku nových odlúčených učňovských škôl menili. Z počiatočnej len teoretickej prípravy žiakov - učňov prešla na plne organizované stredné odborné učilište zabezpečujúce teoretickú aj praktickú prípravu žiakov, do siete odborov boli zaradené aj študijné odbory. Niekoľko rokov fungovala ako SOU miestneho hospodárstva, vzhľadom na remeselné odbory zabezpečujúce strojárskych a elektrotechnických servisných pracovníkov pre mesto Bratislavu.

 

       Od roku 1982 sa jej zameranie sústredilo na dve skupiny odborov prípravy žiakov:

  • umeleckoremeselné odbory, ktoré pripravovali žiakov na realizáciu umeleckých a slohových predmetov podľa výtvarných návrhov alebo historických vzorov z kovov, dreva, kameňa a štukatérskych materiálov,
  • scénické odbory, ktorých absolventi boli realizátormi scénickej výpravy pre film, divadlo a televíziu - dekoratéri, maskéri, scénickí obuvníci a krajčíri.

 

      Zmeny spoločenského, ekonomického a kultúrneho vývoja spoločnosti po roku 1989 priniesli nové kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky na absolventov uvedených odborov, trh práce zmenil potrebu absolventov jednotlivých odborov, čo spolu s reštruktualizáciou školstva viedlo k prehodnoteniu štruktúry odborov v škole, k zmenám v profiloch absolventov jednotlivých odborov, foriem a obsahu vzdelávania žiakov. Nová profilácia školy priniesla transformáciu pôvodného stredného odborného učilišťa na dnešnú strednú umeleckú školu scénického výtvarníctva. Transformácia postupne priniesla úplné odbúranie trojročných učebných odborov a na ne nadväzujúcich študijných odborov nadstavbového štúdia a prípravu žiakov len v študijných odboroch strednej umeleckej školy.

 

V súčasnosti pripravujeme žiakov v školskom vzdelávacom programe DIVADELNÁ, FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA v odboroch:

  • maskscénické výtvarníctvo - maskérska tvorba,
  • kostymscénické výtvarníctvo - kostýmová tvorba,
  • malbascénické výtvarníctvo - maľba a dekoračná tvorba,
  • zlatvýtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov - zlatníctvo a strieborníctvo,
  • techscénické výtvarníctvo - tvorba a konštrukcia scény,
  • animanimovaná tvorba.

 

iesV apríli 2005 získala škola certifikát IES, ktorý umožňuje vydávať absolventom medzinárodne platné doklady o absolvovaní príslušného študijného odboru na našej škole.

 

      V priebehu existencie opustilo brány školy okolo 12 000 absolventov učebných aj študijných odborov. V súčasnosti sa ročne pripravuje v škole okolo 350 žiakov, školu ročne ukončuje okolo 80 absolventov. Všetci žiaci majú možnosť po skončení školy zaradiť sa do odbornej praxe. Veľa absolventov sa uplatní aj v konkurenčných podmienkach okolitých štátov EU, najmä v Rakúsku, SRN a v ČR. Medzi zvučné mená našich absolventov patria Veronika Hložníková, František Mikloško, Michaela Doubeková - poprední módni návrhári, Albert Vlk - režisér známych televíznych seriálov Dedičstvo, Druhý dych, Prvé oddelenie, Odsúdené, ďalej Martin Kiss Horňanský, Lenka Šoóšová, Roman Haša, Braňo Hromek /Alex/, Klára Surdusová - populárni umeleckí maskéri televíznych obrazoviek, Tomáš Frólo (už aj pedagóg školy), Jana Grancová a Radoslav Kafka - mladí výtvarníci, ktorých výstavy prekročili hranice našej republiky, Vladimír Vanko (tiež pedagóg školy) - dnes veľmi úspešný ilustrátor kníh pre všetky vekové kategórie a rozmanité zamerania publikácií, Tomáš Achs - "prezidentov kováč", ktorý ukul meče pre "prezidentskú dvojicu Busch, Putin" pri príležitosti ich spoločnej návštevy Slovenska.

 

       Záujem o prípravu na našej škole je veľmi vysoký, v mnohých odboroch niekoľkonásobne prevyšuje možnosti prijatia na štúdium. Pedagogickí pracovníci považujú túto skutočnosť nielen za ocenenie svojej práce, ale tiež za záväzok pre neustále zlepšovanie svojej tvorivej práce a zvyšovanie kvality absolventov. Je to náš špecifiký príspevok k humnanizácii spoločnosti nevšednosťou krásy scénického výtvarného umenia.